Samba in the bunker of Heechterp-Schieringen

Drumming: so you can get to know your neighbors better. Because it gives you new energy. Because it swings the tiles off the roof. Because it’s heartbreaking fun: that in the first place…. Last Monday started Slagkracht: a fun and especially swinging workshop series at the Heechterp-Schieringen community center. Clout is for anyone who loves […]

Samba in de bunker van Heechterp-Schieringen

Drummen: zodat je je buurtgenoten beter leert kennen. Omdat je er nieuwe energie van krijgt. Omdat het de pannen van het dak swingt. Omdat het hartstikke leuk is: dát in de eerste plaats… Afgelopen maandag startte Slagkracht: een leuke en vooral swingende workshopserie in het wijkcentrum van Heechterp-Schieringen. Slagkracht is voor iedereen die ervan houdt […]

Come play drums for free with Slagkracht

On Monday, March 21, a fun workshop series begins at the Heechterp-Schieringen community center. Clout, the name of the project, is for anyone who loves to make music. To play drums, under the guidance of three experienced percussionists; every Monday evening in a group of up to twelve percussionists. ,,We are seriously working together to […]

Kom gratis drummen met Slagkracht

Op maandag 21 maart start een leuke workshopserie in het wijkcentrum van Heechterp-Schieringen. Slagkracht, de naam van het project, is voor iedereen die ervan houdt om muziek te maken. Om te drummen, onder begeleiding van drie ervaren slagwerkers; elke maandagavond in een groep van maximaal twaalf slagwerkers. ,,We werken serieus samen aan een optreden in […]