DaDOM

DaDOM staat voor Daily Dose of Music; een internationaal Erasmus+-project waar Embrace Nederland zich aan verbonden heeft. Het doel: het inzetten van muzikale interventies in de zorgsector verhogen. Dit willen we bereiken door een nieuwe generatie zorgprofessionals op te leiden, zodat zij zich bewust worden van de meerwaarde van muziek in de zorg. Niet alleen in Nederland dus, maar ook in andere delen van Europa. Onder meer scholen in Litouwen en IJsland participeren in dit project, waar ook Learning Hub Friesland aan zich committeert.

Embrace Nederland heeft samen met ROC Friese Poort de module ‘Muziek in de Zorg’ ontwikkeld. Dit programma richt zich op mbo-studenten, docenten en zorgaanbieders. Studenten die een opleiding in de zorgsector volgen kunnen op deze manier in een vroeg stadium de meerwaarde van muzikale interventies ervaren, zodat zij deze in hun latere werkzaamheden gemakkelijk kunnen toepassen. Docenten dienen uiteraard vertrouwd te raken met het curriculum om deze kennis zo goed mogelijk over te brengen en zorgaanbieders krijgen handvatten om de interventies te implementeren.

Meer informatie is te vinden op de website DaDOM.eu.