Embrace Coronaproof

Het geluk van mensen die extra zorg nodig hebben staat voor ons voorop, óók in coronatijd.
Daarom bieden we onderstaande programma’s coronaproof aan:


Muziek en Dementie Coronaproof

Het innovatieve programma Muziek & Dementie heeft als doel het welbevinden van mensen met dementie én hun verzorgers te verbeteren. Door samen naar muziek te luisteren én door samen muziek te spelen, wordt het gemakkelijker om contact te maken. Daarnaast doen de betrokken medewerkers nieuwe kennis en inzichten op. Die kunnen ze gebruiken in de dagelijkse zorgpraktijk.

Coronaproof

De sessies zijn coronaproof: afhankelijk van de ruimte laten we een maximum aantal aanwezigen toe. We houden ons strikt aan de richtlijnen van het RIVM zoals de verplichte afstand van anderhalve meter. Over de maatregelen is continue afstemming tussen de instelling en ons team.

Voor wie?

Het aangepaste Muziek en Dementie-programma is ontwikkeld voor kwetsbare doelgroepen met blijvende cognitieve problemen of ander niet-aangeboren hersenletsel. Dit zijn bijvoorbeeld mensen met een vorm van dementie, CVA of de ziekte van Parkinson. We bieden het programma aan in verpleeghuizen en centra voor dagopvang voor mensen met dementie en hun verzorgers.

Wat gaan we doen?

Tijdens een sessie improviseren de musici kortere en langere muziekstukken en stimuleren zij de bewoners om mee te doen. Na de sessie volgt altijd een nabespreking over observaties, bevindingen en ideeën voor de volgende keer; goede onderlinge afstemming is essentieel voor een optimale muzikale ervaring voor de bewoners.

Hoe ziet het programma eruit?

Het programma bestaat uit een sessiereeks van drie of meer weken. Elke week komen onze musici spelen voor vier of vijf bewoners in het bijzijn van maximaal drie medewerkers. De muzikale sessie duurt dertig tot veertig minuten.

Bij het programma horen deskundigheidsbevorderingssessies voor medewerkers, deze Embrace-trainingen zijn onderdeel van het programma. Hierin geven we medewerkers handvaten om muziek, als onderdeel van de dagelijkse zorgtaken, nog gemakkelijker toe te passen.

Wilt u weten op hoe we het Programma Muziek en Dementie op uw instelling coronaproof vorm kunnen geven?

 

 

Muziek en Dementie Online

Uit een pilot is gebleken dat het programma Muziek en Dementie Online – via een tablet of groter (gedeeld) beeldscherm – ook tot goede resultaten kan leiden.

Hoe ziet een online sessie eruit?

De online sessies zijn interactieve muzikale momenten, waarin we een combinatie van repertoire en improvisatie aanbieden. Twee of drie musici werken met twee bewoners en een betrokken medewerker via een iPad en/of voor het grootste aanwezige beeldscherm. Tijdens de sessies zoeken de musici zoveel mogelijk contact met de bewoners. Zij nodigen hen uit tot actieve deelname. Na de sessie vindt er altijd een nabespreking plaats over observaties, bevindingen en ideeën voor de volgende keer.

Voorbereiding

Voorafgaand aan een muzikale online sessie vindt een online voorbereidingsgesprek plaats. Hierin geven we ondersteuningstips die handig zijn tijdens de sessie en vertellen we wat de beste ICT-voorwaarden zijn.

Voor wie?

Het online Muziek en Dementie-programma is ontwikkeld voor kwetsbare doelgroepen met blijvende cognitieve problemen of ander niet-aangeboren hersenletsel. Dit zijn bijvoorbeeld mensen met een vorm van dementie, CVA of ziekte van Parkinson.

Meer weten over het programma Muziek en Dementie Online?

 

 

De Vliegende Muzikale Brigades Coronaproof

Het programma De Vliegende Muzikale Brigades probeert op een laagdrempelige manier klassiek georiënteerde muziek bij kwetsbare mensen te brengen: bij hen thuis, op de gang, in de hal of buiten op het terrein.

Coronaproof

Zolang het virus er nog is, volgen we de coronaregels streng op. We houden ons strikt aan de richtlijnen van het RIVM zoals de verplichte afstand van anderhalve meter. Over de maatregelen is continue afstemming tussen de instelling en ons team.

Voor wie?

Voor kwetsbare mensen die extra aandacht of zorg nodig hebben. We komen langs in het verpleeghuis, de instelling of thuis.

Hoe ziet een sessie eruit?

Met dit programma willen we mensen laten genieten van muziek. Dit kan individueel, bijvoorbeeld voor mensen die vroeger muziek speelden en dat nu niet meer kunnen. We willen troost en afleiding bieden zodat de eenzaamheid wordt vergeten. Al is het maar voor even. Door naasten, buren of zorgprofessionals bij deze muzikale momenten te betrekken willen we het sociale netwerk rondom kwetsbare mensen versterken.

Meer weten over het programma Vliegende Muzikale Brigades Coronaproof?

Online Inspiratiesessies voor
zorgmedewerkers en mantelzorgers

Deze online sessies zijn bedoeld voor zorgmedewerkers, mantelzorgers en vrijwilligers. Tijdens deze sessies die meestal onderdeel zijn van een bestaand Embrace-programma, geven we tips en tricks om muziek in te zetten in de dagelijkse zorgpraktijk.

Muziek kan de dagelijkse zorgpraktijk namelijk fijner en makkelijker maken en het welbevinden van bewoners, cliënten of naasten verbeteren. In tijden van stress biedt muziek troost, verbinding en afleiding.

Daarnaast delen we in deze sessies kennis over het ICT-proces en vertellen we hoe je het contact tussen twee personen via een scherm kunt optimaliseren.

Er is plaats voor maximaal drie zorgmedewerkers of mantelzorgers. De sessies worden verzorgd door een Embrace-trainer of een muziektherapeut.

Meer weten over onze online inspiratiesessies voor zorgmedewerkers en mantelzorgers?