Onderwijsmodules

HBO Master Module ‘Music and Healthcare’

We werken met jonge alumni die de Master Module ‘Music and Healthcare’ hebben gevolgd aan het Prins Claus Conservatorium (onze convenantpartner). Deze module is mede ontwikkeld door Philip Curtis, artistiek leider van Embrace Nederland en gastdocent aan het Prins Claus Conservatorium in Groningen. Het gaat om een keuzemodule die bestaat uit 10 voorbereidende lessen, gevolgd door een stage van 8 weken waarin de studenten deelnemen aan het programma Muziek en Dementie, Palliatieve zorg of Muzikale Vliegende Brigades. Studenten kunnen vervolgens in de praktijk bij Embrace Nederland aan het werk. We willen studenten enthousiast maken om als musicus voor een portfoliocarrière ten behoeve van kwetsbare mensen te kiezen.

Samenwerking NHL- Stenden Leeuwarden

Ontwikkeling van muziektechnologie voor mensen met meervoudig handicap
In samenwerking met NHL Stenden werken we aan de ontwikkeling van innovatieve muziekinstrumenten die mensen met een meervoudige beperking in staat stellen om zelfstandig muziek te maken en via muziek te communiceren. Uitvoering van dit onderzoek is in handen van Tjerk Dijkstra, lecturer & researcher Creatieve Technologie aan NHL Stenden. Bij de ontwikkeling van innovatieve muziektechnologie worden we met raad en daad bijgestaan door Drake Music, grondlegger van meerdere muziekinstrumenten voor mensen met een beperking.

Vliegende Muzikale Brigades met Stichting Kameraad
De Vliegende Muzikale Brigades creëren muzikale momenten voor mensen met een vorm van dementie in een beginnend stadium. Wij komen met onze Vliegende Muzikale Brigades bij de mensen thuis.
We voeren dit programma zal uit in samenwerking met Stichting Kameraad en Studenten Social Work van de NHL Stenden Hogeschool. Stichting Kameraad biedt ondersteuning en hulp aan thuiswonende mensen met een vorm van dementie.

Studenten van HBO opleiding Social Work (NHL) worden in nauwe samenspraak met de professionele musici van Embrace Nederland als maatje gekoppeld aan de thuiswonende cliënten. De studenten Social Work bezoeken de cliënten en stellen vast of er behoefte en enthousiasme is voor live muziek thuis, onderzoeken welke muziekstijl aansluit bij de smaak en beleving van de cliënt  en zijn betrokken bij de muzikale ontmoetingen met de cliënt, de Embrace-musici, en mantelzorger.