Stichting Embrace Nederland

De Stichting CityProms Embrace is opgericht op 31 oktober 2016. In 2018 is de naam gewijzigd in Stichting Embrace Nederland.

Geke Blokzijl, voorzitter
Sander Baesjou, penningmeester
Margot Hoiting, directeur
Philip Curtis, artistiek leider

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 6717 0722.
De bestuurders van de Stichting Embrace Nederland ontvangen geen beloning.

Comité van Aanbeveling

Erik Scherder, hoogleraar klinische neuropsychologie VU Amsterdam
Janine Jansen, violist
Kees Storm, voormalig CEO Aegon Nederland
Klaas Knot, president De Nederlandsche Bank
Pieter Tuinman, advocaat
Roger van Boxtel, interim president-directeur NS, voormalig directievoorzitter Menzis

Bekijk hier een overzicht van onze samenwerkingspartners.