Over EMBRACE Nederland

EMBRACE Nederland initieert programma’s op het gebied van muziek & welzijn voor
kwetsbare groepen, zoals ouderen, mensen met dementie, mensen met een beperking van alle leeftijden, nieuwe Nederlanders, dak -en thuislozen. We voeren de programma’s uit samen met professionele en amateurmusici, mantelzorgers, zorgmedewerkers en studenten, specialisten uit de zorg, eigen muziektherapeuten en muziektherapeuten op locatie, agogen en activiteitenbegeleiders.

We werken met een team van meer dan 30 professionele muzikanten die de master module ‘Music and Healthcare’ aan het Prins Claus Conservatorium gevolgd hebben.

Inclusieve samenleving

Muziek verbindt, haalt mensen uit hun isolement, ontroert, en geeft zelfvertrouwen. Daarnaast is muziek, en vooral ook muziek maken, goed voor de gezondheid, welzijn en het vermogen tot empathie. We ontwikkelen vernieuwende en voorbeeld-stellende klassieke muziekprojecten met als doel om kwetsbare mensen een beter leven te geven. We zetten live muziek in als innovatieve motor voor sociale verandering en een inclusieve samenleving.

Beweging

Onze filosofie is dat er altijd een nalatenschap moet zijn, de projecten worden altijd samen met de verschillende partners uitgevoerd. Met op maat gemaakte trainingen voor (zorg) medewerkers, mantelzorgers en vrijwilligers geven wij handvaten om meer met muziek te doen in de dagelijkse (zorg)praktijk. Zo willen we een beweging op gang brengen om muziek daadwerkelijk te integreren in de dagelijkse zorgpraktijk.

Effecten op de economie

EMBRACE Nederland creëert nieuwe arbeidsplaatsen voor professionele musici uit Het Noorden. We maken jonge musici enthousiast voor nieuwe beroepsperspectieven binnen de EMBRACE Nederland-projecten, anders dan alleen de concertpodia. We realiseren een verbetering van de werksfeer, wat een positieve invloed heeft op de daling van het ziekteverzuim.

CityProms Festival

EMBRACE Nederland is ontstaan vanuit het openlucht klassiekemuziekfestival CityProms in Leeuwarden. Van het begin af aan hadden innovatieve projecten en programma’s in de zorg, welzijn en onderwijs een belangrijke plek binnen de doelstellingen van CityProms.
Deze maatschappelijke tak van CityProms ging in 2016 op in Stichting CityProms EMBRACE. In 2017 veranderde die naam in EMBRACE Nederland. Alle projecten op het gebied van welzijn, zorg en educatie worden uitgevoerd onder de vlag EMBRACE Nederland. Het festival en EMBRACE Nederland zijn en blijven onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het festival CityProms gebruiken wij, voor zover dat mogelijk is, als platform voor onze activiteiten in de zorg.

Start typing and press Enter to search