Embrace Nederland neemt deel aan landelijk onderzoek

Momenteel loopt een breed landelijk onderzoek naar de impact van kunst en cultuur binnen de langdurige zorg, waarvoor ons programma Muziek en Dementie als een van de 15 kunstinitiatieven geselecteerd is. Doel van het onderzoek is het leveren van handvatten om kunstinitiatieven die gezondheid en welzijn van kwetsbare ouderen te bevorderen en te verduurzamen. Initiatiefnemers zijn Stichting RCOAK, Fonds Sluyterman van Loo en ZonMw.

Ontwikkeling van muziektechnologie voor mensen met een meervoudige beperking

In samenwerking met NHL Stenden werken we aan de ontwikkeling van een aantal prototypes voor innovatieve muziekinstrumenten die mensen met een meervoudige beperking in staat stellen om zelf muziek te maken en via muziek te communiceren. Tjerk Dijkstra, lecturer & researcher Creatieve Technologie aan NHL Stenden voert dit onderzoek uit.

Doel is om een aantal prototypen te ontwikkelen die, na toetsing in de praktijk, en na analyse zullen leiden tot een mogelijk eindproduct. Belangrijk is dat de instrumenten betaalbaar zijn, makkelijk inzetbaar zijn voor mensen met weinig muzikale of technische kennis en dat er bij de ontwikkeling ruimte is voor maatwerk.

Communicatie en interactie met de eigen omgeving is een belangrijk onderdeel van het dagelijks bestaan en muziek kan daarbij als communicatiemiddel een grote rol spelen. Het creëren van een muziekinstrument, dat zelfstandig bediend kan worden door mensen met een meervoudige beperking kan hun kwaliteit van leven aanzienlijk verhogen.

Bij de ontwikkeling van deze innovatieve muziektechnologie worden we met raad en daad bijgestaan door Drake Music, grondlegger van meerdere muziekinstrumenten voor musici met een beperking, van aangepaste gitaren zoals de Kellycaster, AirHarp, ToneRuler of de gevoelige Mi Mu gloves.

Effecten Programma Muziek en Dementie

Kwalitatief onderzoek heeft inmiddels aangetoond dat het Embrace Nederland Programma Muziek en Dementie een positief effect heeft op bewoners, medewerkers en musici.

Zie onderzoek: Music for Life in London door de research group, Lifelong Learning in Music van het Prins Claus Conservatorium te Groningen:
Smilde, Rineke; Page, Kate; Alheit, Peter (2014) While the Music Lasts. On Music and Dementia. Delft: Eburon Academic Publishers.

Prins Claus Conservatorium

De training voor musici die zich willen specialiseren in het werken met mensen met dementie is ontwikkeld op basis van onderzoek en pilots aan het Prins Claus Conservatorium in Groningen en het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Het lectoraat Lifelong Learning in Music van het Prins Claus Conservatorium heeft onderzoek gedaan naar de praktijk van Music for Life, een project van Wigmore Hall Learning en Dementia UK.
Philip Curtis, mede-directeur van Embrace Nederland, doceert aan het Prins Claus Conservatorium en het Koninklijk Conservatorium. Alle musici van Embrace Nederland hebben de module ‘Muziek en Dementie’ in de Master of Music gevolgd aan het Prins Claus Conservatorium in Groningen. Embrace Nederland is convenant-partner van het conservatorium in Groningen.

    

Neuroloog Erik Scherder over Muziek en Dementie

Neuroloog Erik Scherder (lid van het comité van aanbeveling van Embrace Nederland) wijst er al jaren op: Muziek luisteren en vooral ook muziek maken, is goed voor ons brein, onze gezondheid en welzijn. Vooral zélf muziek maken heeft een enorm effect op de ontwikkeling van het empathisch vermogen.

Wetenschappelijk onderzoek

Over de effecten van muziek op mensen met dementie zijn een aantal publicaties verschenen, die u via onderstaande download-links kunt lezen.

 

Indien u geïnteresseerd bent in nadere informatie over muziek en dementie dan kunnen wij u de volgende boeken en artikelen aanraden.

Boeken

Kitwood, T. (1997), Dementia Reconsidered: The person comes first, New York, Open University Press
Renshaw, Peter (2010), Engaged Passions: Searches for Quality in Community Contexts, Delft, Eburon Academic Publishers
Sacks, Oliver (2007), Musicophilia: Tales of Music and the Brain, New York/London, Random House / Picador PanMacmillan
Scherder, E. (2017), Singing in the brain: Over de muzikale samenwerking tussen muziek en hersenen, Amsterdam, Athenaeum
Smilde e.a., R. (2014), While the music lasts: On music and dementia, Delft, Eburon Academic Publishers
Zeisel, John (2010), I’m still here: Creating a better life for a loved on living with Alzheimer’s, London, Piatkus

Artikelen

Marshall, N.A. & Shibazaki, K. (2016), Seeking Asylum: The Benefits for Clients, Family Members and Care-givers of Using Music in Hospice Care, in: Asian Journal of Human Services, volume 11, pp. 18-30
Marshall, N.A. & Shibazaki, K. (2017), Promoting Wellbeing: Amylase as an Indicator of Changes in Stress Level in People with Intellectual Disabilities, in: Asian Journal of Human Services, volume 12, pp. 60-76