Project Anders!

Inclusief Muziektheater voor mensen met én zonder beperkingen

Anders! is een muziektheaterproject opgezet door Embrace Nederland i.s.m. CityProms Festival Leeuwarden met een cast van jonge mensen met uiteenlopende beperkingen (deelnemers) en amateurs uit de regio die samen met professionele performers een voorstelling maken en uitvoeren. Ons motto is: ‘Iedereen heeft recht op een stem. Iedereen hoort erbij’. Jaarlijks produceren we een voorstelling die tijdens CityProms uitgevoerd wordt.

Anders! wil voorstellingen maken vanuit het perspectief van de deelnemers zelf. Zij bewerken hun verhalen ideeën en emoties via tekst, poëzie, muziek en beweging naar een muziektheatervoorstelling. ‘De reis er naartoe’ is minstens zo belangrijk als het uiteindelijke resultaat. De combinatie van professionals en deelnemers met een beperking levert verrassend creatieve creaties op.

Buddysysteem

Tijdens het proces werken mindervaliden samen met valide
kunstenaars en makers. Zo ontstaat een omgeving waarin kan worden geëxperimenteerd en een eigen taal en vorm kan worden ontwikkeld. Hierbij weten de mindervalide (en vaak minder ervaren) deelnemers zich gesteund door de valide leden (performers) van de groep.
We koppelen de deelnemers aan een professionele creatieve partner/buddy, zo wordt per duo apart een aantal maanden gerepeteerd. Op die manier kunnen we efficiënter en doelgerichter werken. Het gecreëerde muzikale materiaal dat via de verschillende koppels ontstaat, wordt met elkaar verbonden en verder ontwikkeld door het Embrace-team.

 

De kernwaarden van Anders! zijn:

• Inclusiviteit: Iedereen is welkom.

• Participatie: Meedoen en zelf creëren zijn het allerbelangrijkste, met name voor diegenen die normaal gesproken de kans niet krijgen aan een productie als deze mee te doen.

• Empowerment: Hoe kan iemand met een beperking zijn of haar potentie realiseren? Hoe kan iemand zonder beperking leren begrip en respect te hebben voor de ander? We gaan uit van ieders eigen creativiteit.

• Kwaliteit: We streven altijd naar het hoogst haalbare resultaat, amateurs en professionals werken zij aan zij.

Begeleiding door een team van professionals

Anders! wordt gedragen door een team van professionals bestaande uit onder meer een artistiek leider, twee muziektherapeuten, professionele musici, een choreograaf en een componist.

Voor deelnemers met zwaardere meervoudige beperkingen creëren we een speciale route: samen met NHL-Stenden Leeuwarden ontwikkelen we een aantal innovatieve instrumenten plus daaraan gekoppelde software. Hierbij worden we ondersteund door Drake Music, de grondlegger van meerdere muziekinstrumenten voor mensen met een beperking.

Bekijk hier de docu van Marijke Schonewille, over de muziektheatervoorstelling De dag dat ik op reis Ga van Anders!