Slagkracht

Met het programma Slagkracht brengen het succesvolle community-art project Drumworks naar Nederland. Dit programma is opgezet om de sociale cohesie in achterstandswijken te vergroten en jongeren te motiveren meer uit zichzelf te halen. Het werkt aan een community waarin ieder individu positieve keuzes kan maken over zijn eigen toekomst en zich verantwoordelijk voelt voor het ondersteunen van anderen.

Eigen muziek maken

Onder begeleiding van een professionele musicus maken de deelnemers hun eigen muziek, die voortkomt uit wat ze in hun omgeving meemaken. Iedereen wordt gehoord en iedereen bepaalt zijn of haar eigen inbreng zowel het proces als de voorstelling waaraan wordt gewerkt. Dat zijn doelen en werkwijzen die Embrace als een jas passen en waarvoor we de expertise hebben opgedaan met een programma als de Dak- en thuislozenband.

Nieuw terrein

Met Slagkracht begeven zowel Embrace als Zorgbelang Fryslân zich op nieuw terrein: in de wijken waar cultuurparticipatie niet vanzelfsprekend is en waar de problemen groot zijn. We werken samen met sociale wijkteams en scholen. Zoals met elk nieuw programma leren we al doende en doen we om te leren. We gaan aan de slag met jongeren die door persoonlijke omstandigheden of de situatie thuis dreigen uit te vallen op school, eenzaam zijn en weinig van de samenleving verwachten (of denken dat ze daarvan weinig te verwachten hebben). Door samen muziek te maken ontdekken ze dat ze onverwachte talenten hebben en dat je je met anderen verbonden kunt voelen.

Kennis opbouwen

Zorgbelang Fryslân hoopt door Slagkracht kennis op te bouwen over het ondersteunen van mensen en netwerken die door de veranderingen in de zorg meer op zichzelf en hun omgeving zijn aangewezen dan voorheen. Door ook hier verhalen op te halen, kan het programma inzicht geven in hoe deelname van een jongere, de gemeenschap als geheel en het welzijnswerk in de wijken kan ondersteunen en mogelijk ontlasten.

Pilot

We beginnen met Slagkracht met een pilot in een achterstandswijk in Leeuwarden. Als de pilotsuccesvol is, breiden we het programma de komende jaren verder uit naar andere gemeenten. Daarbij zoeken we steeds de samenwerking met sociale wijkteams en jongerenwerk.