Vliegende Muzikale Brigades

De Vliegende Muzikale Brigades creëren muzikale momenten voor mensen met een vorm van dementie in een beginnend stadium. Wij komen met onze Vliegende Muzikale Brigades bij de mensen thuis.

Met onze muzikale momenten willen we mensen van muziek laten genieten. Onder hen zijn mensen die vroeger muziek speelden en dat nu niet meer kunnen. We willen mensen die zich eenzaam voelen troost en afleiding bieden. Vanuit het muzikale moment proberen onze professionele muzikanten contact te maken met de mensen. Door naasten en/of buren bij de muzikale momenten te betrekken willen we het sociale netwerk rondom mensen met dementie versterken.

Dit programma zal uitgevoerd worden in samenwerking met Stichting Kameraad en studenten van de HBO opleiding Social Work van NHL Stenden.