Symposium Muziek in de Zorg 2021

banner-mailchimp

Jaarlijks organiseert Embrace Nederland een symposium met een thema dat gelieerd is aan Muziek in de Zorg. Professionals en bestuurders uit de zorgsector en overheid en andere geïnteresseerden worden van harte uitgenodigd. Boeiende sprekers laten hun licht schijnen over actuele ontwikkelingen op het gebied van muziek in de zorg. Het symposium maakt deel uit van het CityProms festival en vindt jaarlijks plaats in de laatste week van juni in Leeuwarden.

Het geplande symposium op 23 juni 2020 is, in verband met de coronacrisis, verplaatst naar 2021. Datum en locatie worden later bekendgemaakt.

Symposium Muziek in de Zorg 2021

Innovatieve muziektechnologie voor mensen met een meervoudige beperking

Keynote speaker is Carien Meijer van Drake Music London. Eén van de overige sprekers tijdens het symposium in 2021 is Tjerk Dijkstra, lecturer & researcher Creatieve Technologie aan NHL Stenden. Hij zal een onderzoek presenteren naar de ontwikkeling van innovatieve muziekinstrumenten voor mensen met een meervoudige beperking.

Muziek is een belangrijk communicatiemiddel en communicatie en interactie met de eigen omgeving is een belangrijk onderdeel van het dagelijks bestaan. Het creëren van een muziekinstrument, dat zelfstandig bediend kan worden door mensen met een meervoudige beperking kan hun kwaliteit van leven aanzienlijk verhogen.