Muziek geeft kwetsbare mensen een beter leven

Muziek verrijkt ons leven. Muziek ontroert, haalt mensen uit hun isolement en geeft zelfvertrouwen. Muziek kan daarom ook zoveel betekenen voor het leven van kwetsbare mensen.

EMBRACE Nederland ontwikkelt innovatieve muziekprogramma’s die kwetsbare mensen een beter leven geven. Dat zijn ouderen in verzorgings- en verpleeghuizen, (eenzame) ouderen die thuis wonen, dementerende ouderen en mensen met een verstandelijke beperking. Professionele musici voeren onze muziekprogramma’s samen met amateurmusici uit.

Voor begeleiders, mantelzorgers en zorgmedewerkers verzorgen wij trainingen om muziek in te zetten in de dagelijkse (zorg)praktijk. De trainingen geven handvatten om op een andere (niet-talige) manier te communiceren met kwetsbare mensen. Dat draagt bij aan een beter leven, meer verbinding en een fijnere (werk)sfeer.

Professionele jonge musici voeren onze muziekprogramma’s samen met medewerkers uit. In sommige gevallen worden ook amateurmusici bij de programma’s betrokken.

Lopende projecten zijn de Workshops ‘Muziek & Dementie’ en Inclusief muziektheater ANDERS!.

Start typing and press Enter to search