Training musici

Embrace Nederland wil professionele musici van alle genres enthousiast maken om als musicus ook na te denken over een portfolio-carrière in de zorg- en welzijnssector. Juist in die sectoren levert de inzet van muziek erg waardevolle resultaten op. We bieden daarom graag ruimte aan professionele musici die hun horizon willen verbreden en zich in willen zetten in de zorg of het sociaal domein. Heb je interesse? Neem dan gerust contact met ons op.

Wij vragen van onze musici de volgende zaken:
  • Muzikaliteit, inclusief improvisatie-skills
  • Sociale kwaliteiten
  • Open en enthousiasmerende houding
  • Flexibiliteit
  • Creativiteit
  • Ondernemerschap
 

Kennismaking
Na aanmelding vindt een korte informele kennismaking plaats met de organisatie, waarna we samen besluiten of een samenwerking succesvol kan zijn.

Daarna volgt er een tweedelige algemene training om je klaar te stomen voor het werk in de praktijk en je meer te vertellen over de methodiek van Embrace Nederland. Na deel 1 is er een beslismoment voor jezelf en voor ons of we doorgaan ja of nee.

Voor meer informatie kun je mailen naar info@embracenederland.nl.

nl_NLDutch