Muziek en dementie

Embrace Nederland ontwikkelde het innovatieve programma Muziek & Dementie met als doel het welbevinden van mensen met dementie te verbeteren. Dat doen we in verpleeghuizen en centra voor dagopvang voor mensen met dementie en hun verzorgers. We verzorgen interactieve muziekworkshops op basis van geïmproviseerde muziek, naar voorbeeld van Music for Life in London.

Met speciaal ontwikkelde trainingen geven wij (zorg)medewerkers en mantelzorgers handvaten om muziek te integreren in de dagelijkse zorgpraktijk. Experts die actief zijn binnen de locatie, zoals muziektherapeuten, agogen en lokale professionele- en amateurmusici betrekken we altijd bij ons werk.

Muziek luisteren en samen muziek maken bieden de mogelijkheid om op een andere (niet-talige) manier te communiceren met mensen met een vorm van dementie.

Muziek & Dementie was onderdeel van Age Friendly Cultural Cities in Leeuwarden en was de afgelopen Jaren voorbeeldstellend Project bij Fonds Cultuurparticipatie en RCOAK, ZonMw

Effecten van het Programma Muziek en Dementie

Voor mensen met dementie

• Verhogen het welzijn, zowel korte als langere termijn
• Beter eten en slapen
• Minder ‘probleemgedrag’
• Makkelijker contact maken

Voor medewerkers en mantelzorgers

• Makkelijker contact maken met mensen met een vorm van dementie
• Betere (werk)sfeer
• Helpt bij dagelijkse bezigheden zoals gaan eten, douchen, gaan slapen of het toedienen van medicijnen
• Meer werkplezier, minder stress
• Medewerkers krijgen meer zelfvertrouwen door ontwikkeling van eigen muzikaal talent en muzikaal leiderschap

 

Wat is de filosofie achter het Programma Muziek & Dementie?  Bekijk het hier:

Wat gebeurt er tijdens de muziekworkshops?

Een workshopserie voor mensen met een vorm van dementie bestaat uit acht sessies. Elke sessie duurt ongeveer één uur. De musici spelen eerst een herkenningsmelodie, een korte compositie die ze speciaal voor deze groep hebben gemaakt. Daarna improviseren zij kortere en langere muziekstukken en stimuleren ze de bewoners om mee te doen.

Wie doen er mee?

Er kunnen acht tot tien bewoners met een vorm van dementie meedoen. Drie tot vijf medewerkers en minstens drie professionele musici zijn bij de workshops betrokken.

Interesse in een workshopserie?

Wilt u weten wat de muziekworkshops voor uw cliënten kunnen betekenen?
Wij komen graag bij u langs voor een gesprek!

Trainingen voor medewerkers en mantelzorgers

Onze trainingen voor (zorg)medewerkers en mantelzorgers hebben als onderdeel:

  • bewustwording van geluiden
  • therapeutisch gebruik van muziek
  • ontwikkeling van eigen creativiteit & muzikale smaak en muziekkeuzes
  • eenvoudige en effectieve oefeningen met geïmproviseerde en gecomponeerde muziek.

Door zelf muziek te maken leren deelnemers om contact te maken met mensen met dementie. De deelnemers hoeven geen muzikale achtergrond te hebben. De trainingen worden gegeven door de workshopleider en een muziektherapeut.

>>>> Bekijk hier de informatiefolder programma Muziek en Dementie <<<<

Wat houdt een workshop Muziek & Dementie in?  Bekijk het hier: