Over ons

Ontstaan

Embrace Nederland is ontstaan vanuit het openlucht klassieke muziekfestival CityProms in Leeuwarden. Van het begin af aan hadden innovatieve projecten en programma’s in de zorg, welzijn en onderwijs een belangrijke plek binnen de doelstellingen van CityProms.

In 2016 ontstond hieruit de Stichting CityProms Embrace. In 2017 veranderde die naam in Embrace Nederland. Alle projecten op het gebied van welzijn, zorg en educatie worden uitgevoerd onder de vlag Embrace Nederland. 

Praktisch Expertisecentrum Embrace Nederland

Embrace Nederland ontwikkelt innovatieve muziekprogramma’s en trainingen met als doel om kwetsbare mensen een beter leven te geven. Onze muziekprogramma’s voeren we samen uit met professionele- en amateurmusici, mantelzorgers, zorgmedewerkers en studenten. Onze professionele musici volgden de master module ‘Music and Healthcare’ aan het Prins Claus Conservatorium. Embrace ontwerpt speciale programma’s.
Meer weten? Mail ons: info@embracenederland.nl

Inclusieve samenleving

Muziek verbindt, haalt mensen uit hun isolement, ontroert, en geeft zelfvertrouwen. Daarnaast is muziek, en vooral ook muziek maken, goed voor de gezondheid, welzijn en het vermogen tot empathie. We ontwikkelen vernieuwende en voorbeeld-stellende klassieke muziekprojecten met als doel om kwetsbare mensen een beter leven te geven. We zetten live muziek in als innovatieve motor voor sociale verandering en een inclusieve samenleving.

Nalatenschap 

Onze filosofie is dat er altijd een nalatenschap moet zijn, de projecten worden altijd samen met de verschillende partners uitgevoerd. Met op maat gemaakte trainingen voor (zorg) medewerkers, mantelzorgers en vrijwilligers geven wij handvaten om meer met muziek te doen in de dagelijkse (zorg)praktijk. Zo willen we muziek daadwerkelijk integreren in de dagelijkse zorgpraktijk.

Visie en missie

Visie
Embrace Nederland wil kwetsbare mensen in de zorg en het sociaal domein een beter leven bieden. Wij vinden dat musici, professioneel én amateurs, met hun muzikale vaardigheden ook een andere rol in de maatschappij kunnen hebben naast het optreden op een podium. Wij vinden dat er meer praktische kennis (ga het gewoon doen!) nodig is om muziek in te zetten bij het omgaan met kwetsbare groepen in de samenleving. Wij zien muziek en muziekbeoefening als verbindende factor in de maatschappij en kennisdeling daaromtrent als innovatieve motor voor sociale verandering. 

Missie
In één zin: meer muziek in de zorg en het sociaal domein. Dit doen we door zelf ontwikkelde, op maat gemaakte muzikale en kennisbevorderingsprogramma’s te ontwikkelen, zowel voor onze eigen musici als voor zorgmedewerkers. We willen beleidsbepalers in deze sectoren stimuleren deze programma’s in te bedden in hun organisatie. We hanteren de uitgangspunten van positieve gezondheid en werken op basis van wat bewezen werkt.

Culturele ANBI Status

Stichting Embrace Nederland zet muziek in om kwetsbare mensen een beter leven te geven. De stichting bezit sinds 1 januari 2018 de status van culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Jaarrekening

Jaarverslagen

Jaarverslag Embrace Nederland – 2021

ANBI formulier

Standaardformulier publicatieplicht 

Stichting Embrace Nederland

De Stichting Embrace Nederland is opgericht op 31 oktober 2016. 

Geke Blokzijl, voorzitter
Tiene de Rek, secretaris
Sander Baesjou, penningmeester

Margot Hoiting, directeur
Philip Curtis, artistiek leider

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 6717 0722.
De bestuurders van de Stichting Embrace Nederland ontvangen geen beloning.

Comité van Aanbeveling

Erik Scherder, hoogleraar klinische neuropsychologie VU Amsterdam
Janine Jansen, violist
Kees Storm, voormalig CEO Aegon Nederland
Klaas Knot, president De Nederlandsche Bank
Pieter Tuinman, advocaat
Roger van Boxtel, voormalig directievoorzitter Menzis en voormalig Tweede Kamerlid

Bekijk hier een lijst met onze samenwerkingspartners.