Slagkracht

Slagkracht

Slagkracht is de jongste tak aan de maatschappelijke boom van Embrace Nederland. Het project startte begin 2022 in de Leeuwarder wijk Heechterp-Schieringen en is inmiddels uitgebreid naar de Vrijheidswijk. Sindsdien treffen buurtbewoners elkaar wekelijks in het wijkcentrum waar ze een paar uur met elkaar drummen. Ondertussen leren ze elkaar beter kennen.

Slagkracht is geïnspireerd op het community-art project Drumworks dat in een groot aantal wijken in Londen wordt uitgevoerd. Het programma is bedacht om de samenhang in wijken te vergroten en mensen te motiveren meer uit henzelf te halen.

Als je het leuk vindt om mee te doen of een keer te komen kijken, dan ben je van harte welkom: elke maandag van 19.00 tot 21.00 uur in Heechterp-Schieringen en iedere woensdag op diezelfde tijden in Wijkcentrum de Mozaïek in De Vrijheidswijk. Aanmelden kan bij Mees, via mvandenbergh@embracenederland.nl

Eigen muziek maken

Onder begeleiding van een professionele musicus maken de deelnemers hun eigen muziek, die voortkomt uit wat ze in hun omgeving meemaken. Iedereen wordt gehoord en iedereen bepaalt zijn of haar eigen inbreng zowel het proces als de voorstelling waaraan wordt gewerkt. Dat zijn doelen en werkwijzen die Embrace als een jas passen en waarvoor we de expertise hebben opgedaan met een programma als de dak- en thuislozenband.

Nieuw terrein

Met Slagkracht begeven zowel Embrace als Zorgbelang Fryslân zich op nieuw terrein: in de wijken waar cultuurparticipatie niet vanzelfsprekend is en waar de problemen groter zijn. We werken samen met sociale wijkteams en scholen. Zoals met elk nieuw programma leren we al doende en doen we om te leren. We gaan aan de slag met mensen die door persoonlijke omstandigheden of de situatie thuis dreigen uit te vallen op school, eenzaam zijn en weinig van de samenleving verwachten (of denken dat ze daarvan weinig te verwachten hebben). Door samen muziek te maken ontdekken ze dat ze onverwachte talenten hebben en dat je je met anderen verbonden kunt voelen.

Kennis opbouwen

Zorgbelang Fryslân hoopt door Slagkracht kennis op te bouwen over het ondersteunen van mensen en netwerken die door de veranderingen in de zorg meer op zichzelf en hun omgeving zijn aangewezen dan voorheen. Door ook hier verhalen op te halen, kan het programma inzicht geven in hoe deelname van een jongere, de gemeenschap als geheel en het welzijnswerk in de wijken kan ondersteunen en mogelijk ontlasten. Slagkracht is begonnen als pilot in een achterstandswijk in Leeuwarden en is inmiddels uitgebreid naar een tweede wijk. De wens is om het programma de komende jaren verder uit te breiden naar andere gemeenten. Daarbij zoeken we steeds de samenwerking met sociale wijkteams en jongerenwerk.