Hbo/mbo-modules

Hbo: Master Module ‘Music and Healthcare’

We werken met jonge alumni van alle genres die de Master Module ‘Music and Healthcare’ hebben gevolgd aan het Prins Claus Conservatorium (onze convenantpartner). Deze module is mede ontwikkeld door Philip Curtis, artistiek leider van Embrace Nederland en gastdocent aan het Prins Claus Conservatorium in Groningen. Het gaat om een keuzemodule die bestaat uit 10 voorbereidende lessen, gevolgd door een stage van 8 weken waarin de studenten deelnemen aan het programma Muziek en Dementie, Palliatieve zorg of ThuisMuziekZorg. Studenten kunnen vervolgens in de praktijk bij Embrace Nederland aan het werk. We willen studenten enthousiast maken om als musicus voor een portfoliocarrière ten behoeve van kwetsbare mensen te kiezen.

Heb je belangstelling om deze module te volgen? Dan kun je dat aangeven via prinsclausconservatorium@org.hanze.nl
Meer informatie is op te vragen bij Krista Pyykönen via k.s.p.pyykonen@pl.hanze.nl.

Mbo: DaDOM

DaDOM staat voor Daily Dose of Music; een internationaal Erasmus+-project waar Embrace Nederland zich aan verbonden heeft. Het doel: het inzetten van muzikale interventies in het sociaal domein verhogen. Dit willen we bereiken door een nieuwe generatie zorgprofessionals op te leiden, zodat zij zich bewust worden van de meerwaarde van muziek in de zorg en het sociaal domein. Niet alleen in Nederland dus, maar ook in andere delen van Europa. Onder meer scholen in Litouwen en IJsland participeren in dit project, waar ook Learning Hub Friesland aan zich committeert.

Embrace Nederland heeft samen met ROC Friese Poort de mbo-module ‘Muziek in de Zorg’ ontwikkeld. Dit programma richt zich op mbo-studenten, docenten en aanbieders in het sociaal domein. Studenten die een opleiding volgen kunnen op deze manier in een vroeg stadium de meerwaarde van muzikale interventies ervaren, zodat zij deze in hun latere werkzaamheden gemakkelijk kunnen toepassen. Docenten dienen uiteraard vertrouwd te raken met het curriculum om deze kennis zo goed mogelijk over te brengen en zorgaanbieders krijgen handvatten om de interventies te implementeren.

Meer informatie is te vinden op de website DaDOM.eu.

nl_NLDutch