Zorg voor cultuurparticipatie

Samen muziek maken is een mensenrecht Dak- en thuislozen, mensen met een ernstige meervoudige beperking, kinderen in achterstandswijken, statushouders en andere Nieuwe Nederlanders, ouderen met (beginnende) dementie, mensen in de laatste fase van hun leven; van de kracht van samen muziek maken of beleven, moet wat Embrace Nederland betreft iedereen kunnen genieten. En misschien wel […]