Participants Anders! work toward new performance on June 23

About six more weeks, then the latest performance of the musical theater project Anders! A group of actors, singers, dancers and storytellers – amateurs and professionals, with and without disabilities – is working toward that apotheosis on Friday, June 23, at the Harmony. Rehearsals are in full swing. Different! Was created by Embrace Netherlands in […]

Deelnemers Anders! werken toe naar nieuwe uitvoering op 23 juni

Nog zo’n zes weken, dan is de nieuwste uitvoering van het muziektheaterproject Anders!. Een groep spelers, zangers, dansers en vertellers – amateurs en professionals, met en zonder beperking – werkt toe naar die apotheose op vrijdag 23 juni in de Harmonie. De repetities zijn in volle gang. Anders! Is opgezet door Embrace Nederland in samenwerking […]