Care programs

ThuisMuziekZorg

Bij ons nieuwste programma ThuisMuziekZorg komen we langs bij mensen die een vorm van dementie hebben en nog thuis wonen.

Palliatieve zorg

Embrace Nederland verzorgt muzikale momenten voor mensen in de laatste fase van hun leven. De muzikale momenten bestaan uit repertoire en/of uit geïmproviseerde muziek.

Interactieve concerten

Tijdens de Interactieve Concerten begeven musici zich tussen de cliënten, maken persoonlijk contact en nodigen hen op een open en rustige manier uit om mee te spelen en/of mee te zingen.

Muziek en dementie

Embrace Nederland ontwikkelde het innovatieve programma Muziek & Dementie met als doel het welbevinden van mensen met dementie te verbeteren.