Themabijeenkomst over muziek in de palliatieve zorg drukbezocht

Wat is de waarde van muziek in de palliatieve zorg? Die vraag stond woensdagmiddag centraal tijdens een themabijeenkomst georganiseerd door Netwerken Palliatieve Zorg Fryslân. Embrace Nederland heeft hiervoor het programma Muzikale Momenten ontwikkeld en gaf hierover tekst en uitleg. Ruim tachtig zorgprofessionals hoorden de wetenschappelijke onderbouwing van de meerwaarde van muziek in de palliatieve zorg, kregen […]

Theme meeting on music in palliative care well-attended

What is the value of music in palliative care? That question took center stage Wednesday afternoon during a theme meeting organized by Netwerken Palliatieve Zorg Fryslân. Embrace Netherlands has developed the program Musical Moments for this purpose and gave an explanation. Over eighty care professionals heard the scientific foundation of the added value of music […]

GrootSneek over Muzikale Wending: ‘We doen dit echt samen, dat vind ik mooi’

‘We doen dit echt samen, dat vind ik mooi.’ Het is een veelzeggende reactie van één van de deelnemers van het programma Muzikale Wending. Hiervoor komen voormalig dak- en thuislozen wekelijks samen om muziek te maken, in dit geval bij de locatie van Wender in Sneek. Over de waarde hiervan, de mooie resultaten én het ontstaan […]

GrootSneek on Musical Turn: ‘We’re really doing this together, I like that’

‘We’re really doing this together, I like that.’ It is a telling response from one of the participants of the program Musical Turn. For this, formerly homeless people meet weekly to make music, in this case at Wender’s location in Sneek. About the value of this, the great results and the creation of the Lemmerwegband […]

Multiculturele ontmoetingen bij Meet Up: Grenzeloze Muziek

Onlangs speelden twee bands die ontstaan zijn uit het programma Grenzeloze Muziek in Het Neushoorn Cafe tijdens de MeetUp van Onze Familie in Leeuwarden. Lees in dit artikel een verslag van die avond. Onderstaande foto’s zijn gemaakt door Simon van der Woude.

Multicultural encounters at Meet Up: Boundless Music

Recently, two bands that originated from the Borderless Music program played at The Neushoorn Cafe during Our Family’s MeetUp in Leeuwarden. Read a report of that evening in this article. The photos below were taken by Simon van der Woude.

nl_NLDutch