ThuisMuziekZorg

Bij ons nieuwste programma ThuisMuziekZorg komen we langs bij mensen die een vorm van dementie hebben en nog thuis wonen. ‘Verbinding’‘afleiding’ en ‘ontspanning’ zijn hier mooie en waardevolle resultaten. Het zijn enkele effecten voor de deelnemer, de naasten en hun onderlinge relatie die ook zijn waargenomen door zorgprofessionals. Zo zorgen we samen voor muzikale lichtpuntjes, zowel voor casemanagers, de mensen met dementie als hun naasten.

Doelgroep

Inhoud

Bevindingen

De doelgroep van dit programma bestaat uit mensen met een vorm van dementie – of een vermoeden hiervan – en hun naasten. In hun thuissituatie dus. Ze hoeven geen muzikale achtergrond te hebben en we maken ook geen onderscheid in leeftijd of culturele achtergrond.

Wij komen graag bij mensen waarvan casemanagers of huisartsen het idee hebben dat muziek voor afleiding kan zorgen óf waar muziek iets kan brengen wat met woorden niet meer lukt.

Er vinden gemiddeld acht sessies plaats met twee professionele musici of een musicus met een muziektherapeut. Zij komen tweewekelijks ongeveer een uur langs, iedere keer op dezelfde dag en hetzelfde tijdstip.

Embrace Nederland zorgt voor een projectleider, musici en muziektherapeut.
De tijdsinvestering die van zorgmedewerkers gevraagd wordt is gemiddeld 1 uur per week door een casemanager of wijkverpleegkundige.

Onderstaande bevindingen komen voort uit een pilot bij een echtpaar waarvan de man dementie heeft:

  • De deelnemer was meer ‘in het moment’, energieker en liet oude gedragspatronen zien voor en na de sessies.
  • De deelnemer kon zijn innerlijke onrust uiten via de piano.
  • Muziek luisteren via de IPod bood de partner rust en geluksmomenten. 
  • De sessies riepen ook emoties op, over de soms ingewikkelde situatie thuis.
  • Muziek bood het echtpaar veel positieve energie, een stuk vrolijkheid en afleiding.

Meer weten?

Lees dan onderstaande foto of neem gerust vrijblijvend contact met ons op. Dat kan via info@embracenederland.nl of telefonisch: 06-21961573.

https://embracenederland.nl/wp-content/uploads/2023/11/Folder-ThuisMuziekZorg_2023_spread.pdf
nl_NLDutch