Toekenning FCP is ook erkenning voor inzet Embrace Nederland

Het Fonds Cultuurparticipatie (FCP) heeft de meerjaren aanvraag van Embrace Nederland gehonoreerd. ,,Het is geweldig”, zegt directeur Margot Hoiting, ,,dat het landelijke fonds onze inspanningen op waarde schat en kennelijk ook waardeert.”

De subsidie maakt de komende vier jaar ongeveer 50 procent van het Embrace Programma mogelijk. Margot Hoiting: ,,Dat betekent dat de zoektocht naar de overige 50% wel een stuk makkelijker wordt en we meer armslag hebben bij realiseren van onze missie: meer muziek in de zorg en maatschappij. Het belangrijkste uitgangspunt van Embrace Nederland.”

Het FCP kende Embrace een subsidiebedrag van 500.000 euro toe. In totaal vroegen talloze organisaties, waarvan veertig Nederlandse organisaties in het zwaarste traject, om extra financiële steun. Slechts zeventien, onder wie dus ook Embrace, kregen de gewenste beschikking.

 

Artikel Leeuwarder Courant – 1 juli 2021