HomeMusicCare

ThuisMuziekZorg

Bij ons nieuwste programma ThuisMuziekZorg komen we langs bij mensen die een vorm van dementie hebben en nog thuis wonen. ‘Verbinding’‘afleiding’ en ‘ontspanning’ zijn hier mooie en waardevolle resultaten. Het zijn enkele effecten voor de deelnemer, de naasten en hun onderlinge relatie die ook zijn waargenomen door zorgprofessionals. Zo zorgen we samen voor muzikale lichtpuntjes, zowel voor casemanagers, de mensen met dementie als hun naasten.

Door de toenemende druk op de zorg moeten mensen met dementie zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Zij worden ondersteund en verzorgd door naasten en thuiszorgprofessionals, maar het is voor mensen met dementie lastig om betekenisvolle relaties te onderhouden. Ook zorgprofessionals worstelen er mee hoe zij kunnen bijdragen aan de kwaliteit van leven van thuiswonende mensen met dementie. Het project ThuisMuziekZorg kan mogelijk uitkomst bieden.

Er vinden gemiddeld acht sessies plaats met twee professionele musici of een musicus met een muziektherapeut. Zij komen tweewekelijks ongeveer een uur langs, iedere keer op dezelfde dag en hetzelfde tijdstip.

Bevindingen

Onderstaande bevindingen komen voort uit een pilot bij een echtpaar waarvan de man dementie heeft:
• De deelnemer was meer ‘in het moment’, energieker en liet oude gedragspatronen zien voor en na de sessies.
• De deelnemer kon zijn innerlijke onrust uiten via de piano.
• Muziek luisteren via de IPod bood de partner rust en geluksmomenten.
• De sessies riepen ook emoties op, over de soms ingewikkelde situatie thuis.
• Muziek bood het echtpaar veel positieve energie, een stuk vrolijkheid en afleiding.

De casemanager zag dat de man door de muzikale momenten opener en actiever werd. De partner leek de ziekte beter te accepteren en ze zag dat ze samen fijne momenten ervoeren door de muziek. Het inzetten van een externe discipline – de musici van Embrace Nederland – gaf nieuwe inzichten en voordelen, en zal vaker ingezet worden bij dergelijke situaties.

Neem voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek gerust contact met ons op. Dat kan op 06-21961573, of via info@embracenederland.nl.

Download hier de folder ThuisMuziekZorg: Folder ThuisMuziekZorg – Embrace Nederland