Embrace Netherlands seeks member of Supervisory Board

Embrace Netherlands Foundation The Embrace Netherlands Foundation is a center of expertise that develops innovative music programs and training in the care and welfare sector. Our goal is to give vulnerable people a better life. We conduct our music programs in partnership with professional care and welfare organizations. Embrace Netherlands Foundation is a growing organization. […]

Embrace Nederland zoekt lid Raad van Toezicht

Stichting Embrace Nederland De Stichting Embrace Nederland is een expertisecentrum dat innovatieve muziekprogramma’s en trainingen in de zorg- en welzijnssector ontwikkelt. Ons doel is kwetsbare mensen een beter leven te geven. Onze muziekprogramma’s voeren we samen uit met professionele zorg- en welzijnsorganisaties. Stichting Embrace Nederland is een groeiende organisatie. We ontvangen bijdragen van meerdere fondsen […]

Embrace Netherlands and Zorgbelang Fryslân launch podcast series ‘Social noises’

Embrace Netherlands and Zorgbelang Fryslân are launching a series of podcasts and stories about the meaning of music in healthcare and the social domain this week under the name “Social Sounds. The first episode is about the Musical Turn project. Before that, Zorgbelang Fryslân followed former homeless people at their residential location at Wender in […]

Embrace Nederland en Zorgbelang Fryslân lanceren podcastreeks ‘Sociale geluiden’

Embrace Nederland en Zorgbelang Fryslân lanceren deze week onder de naam ‘Sociale geluiden’ een serie podcasts en verhalen over de betekenis van muziek in de zorg en het sociaal domein. De eerste aflevering gaat over het project Muzikale Wending. Daarvoor volgde Zorgbelang Fryslân voormalig dak -en thuisloze mensen op hun woonlocatie bij Wender in Sneek. […]

Multicultural encounters at Meet Up: Boundless Music

Recently, two bands that originated from the Borderless Music program played at The Neushoorn Cafe during Our Family’s MeetUp in Leeuwarden. Read a report of that evening in this article. The photos below were taken by Simon van der Woude.

Multiculturele ontmoetingen bij Meet Up: Grenzeloze Muziek

Onlangs speelden twee bands die ontstaan zijn uit het programma Grenzeloze Muziek in Het Neushoorn Cafe tijdens de MeetUp van Onze Familie in Leeuwarden. Lees in dit artikel een verslag van die avond. Onderstaande foto’s zijn gemaakt door Simon van der Woude.