About us

CityProms Festival
Embrace Nederland is ontstaan vanuit het openlucht klassiekemuziekfestival CityProms in Leeuwarden. Van het begin af aan hadden innovatieve projecten en programma’s in de zorg, welzijn en onderwijs een belangrijke plek binnen de doelstellingen van CityProms.

Deze maatschappelijke tak van CityProms ging in 2016 op in Stichting CityProms Embrace. In 2017 veranderde die naam in Embrace Nederland. Alle projecten op het gebied van welzijn, zorg en educatie worden uitgevoerd onder de vlag Embrace Nederland. Het festival en Embrace Nederland zijn en blijven onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het festival CityProms gebruiken wij, voor zover dat mogelijk is, als platform voor onze activiteiten in de zorg.

Praktisch Expertisecentrum Embrace Nederland

Embrace Nederland ontwikkelt innovatieve muziekprogramma’s en trainingen met als doel om kwetsbare mensen een beter leven te geven. Onze muziekprogramma’s voeren we samen uit met professionele- en amateurmusici, mantelzorgers, zorgmedewerkers en studenten. Onze professionele musici volgden de master module ‘Music and Healthcare’ aan het Prins Claus Conservatorium. Embrace ontwerpt speciale programma’s.
Meer weten? Mail ons: info@embracenederland.nl

Inclusieve samenleving

Muziek verbindt, haalt mensen uit hun isolement, ontroert, en geeft zelfvertrouwen. Daarnaast is muziek, en vooral ook muziek maken, goed voor de gezondheid, welzijn en het vermogen tot empathie. We ontwikkelen vernieuwende en voorbeeld-stellende klassieke muziekprojecten met als doel om kwetsbare mensen een beter leven te geven. We zetten live muziek in als innovatieve motor voor sociale verandering en een inclusieve samenleving.

Nalatenschap 

Onze filosofie is dat er altijd een nalatenschap moet zijn, de projecten worden altijd samen met de verschillende partners uitgevoerd. Met op maat gemaakte trainingen voor (zorg) medewerkers, mantelzorgers en vrijwilligers geven wij handvaten om meer met muziek te doen in de dagelijkse (zorg)praktijk. Zo willen we muziek daadwerkelijk integreren in de dagelijkse zorgpraktijk.

Effecten op de economie

Embrace Nederland creëert nieuwe arbeidsplaatsen voor professionele musici uit Het Noorden. We maken jonge musici enthousiast voor nieuwe beroepsperspectieven binnen de Embrace Nederland-projecten, anders dan alleen de concertpodia. We realiseren een verbetering van de werksfeer, wat een positieve invloed heeft op de daling van het ziekteverzuim.

Missie en Visie

De Stichting Embrace Nederland is de maatschappelijk tak van CityProms. Embrace Nederland gebruikt muziek om kwetsbare mensen een beter leven te geven. Embrace Nederland wil jongeren enthousiast te maken voor klassieke muziek en een beroepskeuze als klassiek musicus binnen de (zorg) praktijk.

mbrace Nederland brengt in Nederland vernieuwende en voorbeeld-stellende klassieke muziekprojecten in het kader van het welzijn van kwetsbare groepen en educatie van leerlingen en studenten, waarbij klassieke musici een arbeidsplaats vinden anders dan op concertpodia.

Het welzijn van kwetsbare groepen helpen wij door het organiseren van muziekprojecten voor dementerenden en minder validen in alle leeftijden en voor eenzame ouderen. Wij trainen tijdens projecten zorgmedewerkers en mantelzorgers om de ervaringen met muziek te bestendigen, uit te bouwen en te verduurzamen (legacy).

Muziekeducatie-projecten brengen wij voor leerlingen en studenten in het basis-, middelbaar en hoger onderwijs.

Lees hier hoe Embrace de Governance Code Culture (GCC) toepast.

Culturele ANBI Status

Stichting Embrace Nederland zet muziek in om kwetsbare mensen een beter leven te geven. De stichting bezit sinds 1 januari 2018 de status van culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Visie en Missie

Visiedocument Embrace Nederland – augustus 2019

Jaarrekeningen

Financieel jaaroverzicht Embrace Nederland – 2018

Financieel jaaroverzicht Embrace Nederland – 2019

Financieel jaaroverzicht Embrace Nederland – 2020

Financieel jaaroverzicht Embrace Nederland – 2021

Jaarverslagen

Jaarverslag Embrace Nederland – 2021

ANBI formulier

Standaardformulier publicatieplicht 

Stichting Embrace Nederland

De Stichting Embrace Nederland is opgericht op 31 oktober 2016. 

Geke Blokzijl, voorzitter
Tiene de Rek, secretaris
Sander Baesjou, penningmeester

Margot Hoiting, directeur
Philip Curtis, artistiek leider

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 6717 0722.
De bestuurders van de Stichting Embrace Nederland ontvangen geen beloning.

Comité van Aanbeveling

Erik Scherder, hoogleraar klinische neuropsychologie VU Amsterdam
Janine Jansen, violist
Kees Storm, voormalig CEO Aegon Nederland
Klaas Knot, president De Nederlandsche Bank
Pieter Tuinman, advocaat
Roger van Boxtel, voormalig directievoorzitter Menzis en voormalig Tweede Kamerlid

Bekijk hier een overzicht van onze samenwerkingspartners.

nl_NLDutch